Odabrano natjecanje: 7. Međunarodni Zabok Open 2020.

NAČIN PRIKAZA
 
Point fighting (131)

BTI

  CROATIA
 • 1. DONNA VRHOVEC - PF - Mlađe kadetkinje -37
 • CROATIA
 • 2. HELENA SANDRA TKALČEVIĆ - PF - Juniorke -65
 • CROATIA
 • 3. HELENA SANDRA TKALČEVIĆ - PF - Juniorke -60
 • CROATIA
 • 4. KIARA BRATKOVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 5. LEONARDA DEAK - PF - Starije kadetkinje -50
 • CROATIA
 • 6. LORENA ZEBA - PF - Starije kadetkinje -50
 • CROATIA
 • 7. MIRKO VRHOVEC - PF - Dječaci početnici-30

BUDOKAI

  CROATIA
 • 1. LENA FRANKOVIĆ - PF - Ml. kadetkinje poč.-42
 • CROATIA
 • 2. MARIO MIŠKOVIĆ - PF - Ml. kadeti poč.-37
 • CROATIA
 • 3. MARIO MIŠKOVIĆ - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 4. NORICK PALAIAGA - PF - Mlađi kadeti -42

BUDOKAI LABIN

  CROATIA
 • 1. ALAN TURSUNOVIĆ - PF - Stariji kadeti -69
 • CROATIA
 • 2. ANA KRUNEŠ - PF - Ml. kadetkinje poč.-28
 • CROATIA
 • 3. ANA KRUNEŠ - PF - Mlađe kadetkinje -28
 • CROATIA
 • 4. IVANA KRUNEŠ - PF - Ml. kadetkinje poč.-28
 • CROATIA
 • 5. IVANA KRUNEŠ - PF - Mlađe kadetkinje -28
 • CROATIA
 • 6. LEONARDA IVAŠIĆ - PF - Juniorke +70
 • CROATIA
 • 7. VICTORIA PEKAS - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 8. VICTORIA PEKAS - PF - Starije kadetkinje -46

BUŠIDO

  CROATIA
 • 1. TOMISLAV VRANKOVEČKI - PF - Dječaci početnici-30

DRAGON&SOKOL

  CROATIA
 • 1. ALEKSANDAR UZELAC - PF - Dječaci -27
 • CROATIA
 • 2. ALEKSANDAR UZELAC - PF - Dječaci -30

GLINA

  CROATIA
 • 1. BORNA KLOBUČAR - PF - Mlađi kadeti +47
 • CROATIA
 • 2. DAVID ŠESTO - PF - Ml. kadeti poč.+47
 • CROATIA
 • 3. DORIS KUZMIĆ - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 4. DORIS KUZMIĆ - PF - Juniorke -60
 • CROATIA
 • 5. FILIP KLOBUČAR - PF - Dječaci -27
 • CROATIA
 • 6. IVANO ŽUŽIĆ - PF - Dječaci početnici-27
 • CROATIA
 • 7. MARINA DOTLIĆ - PF - Djevojčice početnice+36
 • CROATIA
 • 8. PETRA ŽMIRIĆ - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 9. PETRA ŽMIRIĆ - PF - Juniorke -60

IVANIĆ GRAD

  CROATIA
 • 1. ARIAN RAVLIĆ - PF - Dječaci početnici-24
 • CROATIA
 • 2. BARBARA BUNJEVAC - PF - Starije kadetkinje +65
 • CROATIA
 • 3. BENJAMIN TUKEC - PF - Dječaci -33
 • CROATIA
 • 4. ERIKA BUNJEVAC - PF - Djevojčice početnice+36
 • CROATIA
 • 5. LEONA RAVLIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 6. LEONA RAVLIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -37
 • CROATIA
 • 7. LINA RADMAN - PF - Starije kadetkinje +65
 • CROATIA
 • 8. MAGDALENA ROŠIN - PF - Ml. kadetkinje poč.-42
 • CROATIA
 • 9. MAGDALENA ROŠIN - PF - Ml. kadetkinje poč.-47
 • CROATIA
 • 10. PATRIK PRESEČAN - PF - Mlađi kadeti -28
 • CROATIA
 • 11. PATRIK PRESEČAN - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 12. TIA PAVELIĆ - PF - Ml. kadetkinje poč.-37
 • CROATIA
 • 13. TINA PETROVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 14. TINA PETROVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -37

JASTREB

  CROATIA
 • 1. DORA MATIĆ - PF - Djevojčice -27
 • CROATIA
 • 2. DORA MATIĆ - PF - Djevojčice -30
 • CROATIA
 • 3. DORA MATIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -28
 • CROATIA
 • 4. FABIJAN ŠIRANOVIĆ - PF - Juniori -94
 • CROATIA
 • 5. FRAN GRUBIŠA - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 6. IVAN MARETIĆ - PF - Mlađi kadeti +47
 • CROATIA
 • 7. IVAN MARETIĆ - PF - Stariji kadeti -47
 • CROATIA
 • 8. LOVRO PAVIĆ - PF - Dječaci početnici-36
 • CROATIA
 • 9. LOVRO ŽAMARIJA - PF - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 10. MARKO MAVRAČIĆ - PF - Dječaci -30
 • CROATIA
 • 11. MARTIN GRUBIŠA - PF - Dječaci -36
 • CROATIA
 • 12. MAŠA ŠIRANOVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 13. MATIJA HMELINA - PF - Stariji kadeti -63
 • CROATIA
 • 14. MATIJA JANDREČIĆ - PF - Ml. kadeti poč.-37
 • CROATIA
 • 15. MAURO MAVRAČIĆ - PF - Mlađi kadeti -37

KRAPINA

  CROATIA
 • 1. ANTONELA CESAREC - PF - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 2. ANTONELA CESAREC - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 3. NIKOLINA REBIĆ - PF - Mlađe kadetkinje +47

LAV, Pula

  CROATIA
 • 1. BORNA ŠARIĆ - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 2. IVAN UDOVIĆ - PF - Stariji kadeti -42
 • CROATIA
 • 3. MORIS TRBULIN - PF - Stariji kadeti -63

MINOTAUR

  CROATIA
 • 1. ELLA HRVATIN - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 2. HANI PAĆALAT - PF - Juniorke -65
 • CROATIA
 • 3. MATAN KATALINIĆ - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 4. TINO PAĆALAT - PF - Stariji kadeti -42

MOSLAVAC

  CROATIA
 • 1. ANA NIKOLIĆ - PF - Starije kadetkinje -46
 • CROATIA
 • 2. ANTE CVITANOVIĆ - PF - Dječaci +36
 • CROATIA
 • 3. ANTE CVITANOVIĆ - PF - Dječaci -36
 • CROATIA
 • 4. EMA PLEŠE - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 5. IVAN PAVAO NIKOLIĆ - PF - Stariji kadeti -42
 • CROATIA
 • 6. IVAN PAVAO NIKOLIĆ - PF - Stariji kadeti -47
 • CROATIA
 • 7. KARLO MIHELČIĆ - PF - Ml. kadeti poč.-37
 • CROATIA
 • 8. LANA NOHA - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 9. LANA NOHA - PF - Starije kadetkinje -50
 • CROATIA
 • 10. LUKA JELAŠ - PF - Dječaci početnici-33
 • CROATIA
 • 11. MARTA CVITANOVIĆ - PF - Djevojčice -24
 • CROATIA
 • 12. MARTA CVITANOVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -28
 • CROATIA
 • 13. MATEO ĐUDARIĆ - PF - Seniori -79
 • CROATIA
 • 14. MIHAELA MIŠKOVIĆ - PF - Ml. kadetkinje poč.-47

NINJA

  CROATIA
 • 1. DARIO GLOGOŠKI - PF - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 2. ELENA ČVEK - PF - Starije kadetkinje -46
 • CROATIA
 • 3. GABRIJEL LATIN - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 4. JULIAN VUKIĆ - PF - Mlađi kadeti -28
 • CROATIA
 • 5. LADA VUKIĆ - PF - Djevojčice početnice-24
 • CROATIA
 • 6. LEONARDO ČVEK - PF - Stariji kadeti -63
 • CROATIA
 • 7. NIKOLA VUKIĆ - PF - Mlađi kadeti -28
 • CROATIA
 • 8. VILIM LOVREČIĆ - PF - Dječaci početnici-36

PLANET SPORT

  CROATIA
 • 1. DAVID VRETENAR - PF - Dječaci početnici-33
 • CROATIA
 • 2. DAVID VRETENAR - PF - Dječaci -33
 • CROATIA
 • 3. DEA CVEK - PF - Mlađe kadetkinje -37
 • CROATIA
 • 4. LUKA GRABAR - PF - Dječaci -27
 • CROATIA
 • 5. MARIN VULETIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 6. NIKO NUJIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 7. NIKO STOJKOVSKI - PF - Dječaci početnici-27
 • CROATIA
 • 8. NIKO STOJKOVSKI - PF - Dječaci -27
 • CROATIA
 • 9. PATRICK PETRIĆ - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 10. TIN PETRIĆ - PF - Dječaci -30
 • CROATIA
 • 11. VITO LAZARIĆ - PF - Dječaci -30

PTUJ

  SLOVENIA
 • 1. DOMINIK CVETKO - PF - Seniori -79
 • SLOVENIA
 • 2. LARISA VIDOVIČ - PF - Ml. kadetkinje poč.-37
 • SLOVENIA
 • 3. LARISA VIDOVIČ - PF - Mlađe kadetkinje -37
 • SLOVENIA
 • 4. PETROVIČ JAN - PF - Dječaci početnici-27
 • SLOVENIA
 • 5. PETROVIČ JAN - PF - Dječaci -27
 • SLOVENIA
 • 6. TILEN REPINA - PF - Stariji kadeti +69

SUŠAK

  CROATIA
 • 1. ANTEA GLAVAŠ - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 2. KARLO PERIŠA - PF - Stariji kadeti -69
 • CROATIA
 • 3. MARTIN BERISHA - PF - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 4. ROMAN DODIK - PF - Dječaci +36
 • CROATIA
 • 5. VIKTOR DODIK - PF - Ml. kadeti poč.+47
 • CROATIA
 • 6. VITO RENDIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 7. ZOA VIVODA - PF - Starije kadetkinje -50

TIGAR, Karlovac

  CROATIA
 • 1. BORNA VUČETIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 2. IVA VRBANIĆ - PF - Djevojčice početnice-24
 • CROATIA
 • 3. IVANO ANZIĆ - PF - Dječaci početnici-27
 • CROATIA
 • 4. IVANO ANZIĆ - PF - Dječaci početnici-30
 • CROATIA
 • 5. LUCIJA BABIĆ - PF - Djevojčice -24
 • CROATIA
 • 6. NIKO VRBANIĆ - PF - Dječaci početnici-24
 • CROATIA
 • 7. TENA VUČETIĆ - PF - Djevojčice -24

TIGAR, Slunj

  CROATIA
 • 1. DAVID BOSANAC - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 2. DAVID BOSANAC - PF - Stariji kadeti -42
 • CROATIA
 • 3. DINO ŠPEHAR - PF - Stariji kadeti -47
 • CROATIA
 • 4. DINO ŠPEHAR - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 5. MARO BOSANAC - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 6. MARO BOSANAC - PF - Stariji kadeti -42
 • CROATIA
 • 7. MORENA ŠPEHAR - PF - Djevojčice -24
 • CROATIA
 • 8. TIN CAPAN - PF - Dječaci +36
Light contact (18)

BTI

  CROATIA
 • 1. HELENA SANDRA TKALČEVIĆ - LC - Juniorke -60

GLINA

  CROATIA
 • 1. MIRELA RADIĆ - LC - Juniorke -60

IVANIĆ GRAD

  CROATIA
 • 1. OLIVER KRNIĆ - LC - Stariji kadeti -57

JASTREB

  CROATIA
 • 1. FABIJAN ŠIRANOVIĆ - LC - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 2. FABIJAN ŠIRANOVIĆ - LC - Juniori -94

KOBRA, Bjelovar

  CROATIA
 • 1. FILIP KOSTADINOVIĆ - LC - Stariji kadeti +69

MINOTAUR

  CROATIA
 • 1. HANI PAĆALAT - LC - Juniorke -65
 • CROATIA
 • 2. MATAN KATALINIĆ - LC - Stariji kadeti -57

NINJA

  CROATIA
 • 1. DARIO GLOGOŠKI - LC - Stariji kadeti +69

PRIME

  CROATIA
 • 1. FRANČESKO LEŠI - LC - Juniori -84
 • CROATIA
 • 2. JEAN-PAUL MUNDA - LC - Juniori -94
 • CROATIA
 • 3. LUKA JOVIČIĆ - LC - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 4. VIKTOR MAČEK - LC - Juniori -63

PTUJ

  SLOVENIA
 • 1. DOMINIK CVETKO - LC - Juniori -84
 • SLOVENIA
 • 2. TILEN REPINA - LC - Stariji kadeti +69

SVETI JURE, Gata

  CROATIA
 • 1. IVO VULETIĆ - LC - Stariji kadeti +69

ŠKORPION

  CROATIA
 • 1. JURAJ HORVAT - LC - Juniori -63

ZMAJ

  CROATIA
 • 1. ELENA LJUBEK - LC - Starije kadetkinje -50
Kick light (25)

CROATIA

  CROATIA
 • 1. BRIGITA ŽAMARIJA - KL - Seniorke +70
 • CROATIA
 • 2. BRUNO BAN - KL - Seniori -69
 • CROATIA
 • 3. JOSIP PJACA - KL - Juniori -74
 • CROATIA
 • 4. LUKA KVESIĆ - KL - Juniori -84
 • CROATIA
 • 5. MARTIN LIPOŠĆAK - KL - Seniori -69
 • CROATIA
 • 6. TOMISLAV PRVONOŽEC - KL - Seniori -84

GLINA

  CROATIA
 • 1. MIRELA RADIĆ - KL - Juniorke -60

IVANIĆ GRAD

  CROATIA
 • 1. LUCIJA KULEŠ - KL - Juniorke -50

KOBRA, Bjelovar

  CROATIA
 • 1. ERIC SANTO - KL - Juniori -74
 • CROATIA
 • 2. ERIC SANTO - KL - Seniori -69
 • CROATIA
 • 3. LUKA KOLARIĆ - KL - Seniori -89
 • CROATIA
 • 4. TEO RAČAN - KL - Stariji kadeti -63

MOSLAVAC

  CROATIA
 • 1. MATEO ĐUDARIĆ - KL - Seniori -84
 • CROATIA
 • 2. MATIJA ŠTIBRIĆ - KL - Seniori -84

PRIME

  CROATIA
 • 1. FRANČESKO LEŠI - KL - Juniori -84
 • CROATIA
 • 2. JEAN-PAUL MUNDA - KL - Juniori +94
 • CROATIA
 • 3. LUKA JOVIČIĆ - KL - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 4. VIKTOR MAČEK - KL - Stariji kadeti -63

SVETI JURE, Gata

  CROATIA
 • 1. IVO VULETIĆ - KL - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 2. VITO PERIŠ - KL - Stariji kadeti -63

TIGAR, Karlovac

  CROATIA
 • 1. FLORIAN MATOŠ - KL - Juniori +94

VRSAR

  CROATIA
 • 1. ALEX PAULIŠIĆ - KL - Stariji kadeti -63
 • CROATIA
 • 2. LUAN REFIKI - KL - Seniori -89

ZMAJ

  CROATIA
 • 1. ELENA LJUBEK - KL - Juniorke -50
 • CROATIA
 • 2. STJEPAN SEDAK - KL - Seniori -69