Odabrano natjecanje: 22. Kutina Open 2021.

NAČIN PRIKAZA
 
Point fighting (134)

ARMUS

  CROATIA
 • 1. MIA IVIĆ - PF - Djevojčice početnice -25

BEREMEND SPORT KFT

  HUNGARY
 • 1. BÁBA PÉTER - PF - Mlađi kadeti +47
 • HUNGARY
 • 2. HADRA BIBORKA - PF - Mlađe kadetkinje -47

Borac

  CROATIA
 • 1. TEA ŠOLIĆ - PF - Seniorke -65

BTI

  CROATIA
 • 1. HELENA SANDRA TKALČEVIĆ - PF - Seniorke -65
 • CROATIA
 • 2. KIARA BRATKOVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 3. LEONARDA DEAK - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 4. LORENA ZEBA - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 5. RIKO LJUBIĆ - PF - Dječaci -25

BUDOKAI LABIN

  CROATIA
 • 1. ALICJA MARIA MIKULJAN - PF - Juniorke -55
 • CROATIA
 • 2. ANA KRUNEŠ - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 3. EMIL MUJKIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 4. EMIL MUJKIĆ - PF - Stariji kadeti -42
 • CROATIA
 • 5. IVANA KRUNEŠ - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 6. VICTORIA PEKAS - PF - Juniorke -55

BUŠIDO

  CROATIA
 • 1. TOMISLAV VRANKOVEČKI - PF - Mlađi kadeti -37

DRAGA

  CROATIA
 • 1. DORA MIČETIĆ - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 2. JOSIP MIČETIĆ - PF - Dječaci početnici +32

DRAGON&SOKOL

  CROATIA
 • 1. NADJA UZELAC - PF - Mlađe kadetkinje -47

GLINA

  CROATIA
 • 1. FILIP KLOBUČAR - PF - Mlađi kadeti -28
 • CROATIA
 • 2. PETRA ŽMIRIĆ - PF - Starije kadetkinje +65

IVANIĆ GRAD

  CROATIA
 • 1. ARIAN RAVLIĆ - PF - Dječaci početnici -28
 • CROATIA
 • 2. LEONA RAVLIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 3. MARKO VLAHEK - PF - Dječaci početnici -32
 • CROATIA
 • 4. MARKO VLAHEK - PF - Dječaci početnici +32
 • CROATIA
 • 5. PATRIK PRESEČAN - PF - Mlađi kadeti -32
 • CROATIA
 • 6. PATRIK PRESEČAN - PF - Mlađi kadeti -37

JASTREB

  CROATIA
 • 1. EVA MATIĆ - PF - Djevojčice početnice -25
 • CROATIA
 • 2. EVA MATIĆ - PF - Djevojčice -28
 • CROATIA
 • 3. FRAN GRUBIŠA - PF - Mlađi kadeti +47
 • CROATIA
 • 4. FRAN GRUBIŠA - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 5. IVAN MARETIĆ - PF - Stariji kadeti -57
 • CROATIA
 • 6. IVAN MARETIĆ - PF - Stariji kadeti -63
 • CROATIA
 • 7. LANA BUCIĆ - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 8. LANA JURIŠIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 9. LANA JURIŠIĆ - PF - Starije kadetkinje -46
 • CROATIA
 • 10. LEON KELEČIĆ - PF - Dječaci početnici -28
 • CROATIA
 • 11. LEON KIŠAN - PF - Mlađi kadeti -47
 • CROATIA
 • 12. LOVRO ŽAMARIJA - PF - Juniori -89
 • CROATIA
 • 13. MARKO MAVRAČIĆ - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 14. MARTIN GRUBIŠA - PF - Mlađi kadeti +47
 • CROATIA
 • 15. MARTIN PAVIĆ - PF - Dječaci početnici -25
 • CROATIA
 • 16. MAŠA ŠIRANOVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 17. MAŠA ŠIRANOVIĆ - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 18. MATIJA JANDREČIĆ - PF - Mlađi kadeti -47
 • CROATIA
 • 19. NEO JURIŠIĆ - PF - Dječaci početnici -25
 • CROATIA
 • 20. PAOLA MATIĆ - PF - Starije kadetkinje +65
 • CROATIA
 • 21. SVEN MAČEŠIĆ - PF - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 22. VERONIKA VUKUŠIĆ - PF - Starije kadetkinje +65

KBV DOMŽALE

  SLOVENIA
 • 1. GAL KVAS - PF - Dječaci -32
 • SLOVENIA
 • 2. PATRIK MARK KERŽAN - PF - Mlađi kadeti -47

KRAPINA

  CROATIA
 • 1. INES PETANJKO - PF - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 2. INES PETANJKO - PF - Juniorke -55
 • CROATIA
 • 3. JAKOV SEKUŠAK - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 4. NIKOLINA REBIĆ - PF - Starije kadetkinje +65

KUTINA

  CROATIA
 • 1. ANĐELINA FILIPOVIĆ - PF - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 2. ARIELA MARKOVIĆ - PF - Djevojčice početnice -25
 • CROATIA
 • 3. BORNA BURMUDŽIJA - PF - Dječaci -25
 • CROATIA
 • 4. FRAN TURK - PF - Mlađi kadeti -32
 • CROATIA
 • 5. GORAN MOCONJA - PF - Dječaci početnici +32
 • CROATIA
 • 6. INGA ŠTAJCER - PF - Mlađe kadetkinje -42
 • CROATIA
 • 7. KARLO LONČAREVIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 8. LEONA ŠAMEC - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 9. MIA MIKŠA - PF - Djevojčice +32
 • CROATIA
 • 10. RENATA HOŠKO - PF - Mlađe kadetkinje -37
 • CROATIA
 • 11. SARA FILIPOVIĆ - PF - Starije kadetkinje -46
 • CROATIA
 • 12. TENA KAČMARČIK - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 13. TESSA KAČMARČIK - PF - Djevojčice početnice -32
 • CROATIA
 • 14. VANJA BURMUDŽIJA - PF - Stariji kadeti -57

MAWASHI

  CROATIA
 • 1. CVITA CRLJEN - PF - Djevojčice -28
 • CROATIA
 • 2. CVITA CRLJEN - PF - Djevojčice -32
 • CROATIA
 • 3. CVITA CRLJEN - PF - Mlađe kadetkinje -28
 • CROATIA
 • 4. LUCIJA BRBIĆ - PF - Djevojčice +32
 • CROATIA
 • 5. LUCIJA BRBIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -37
 • CROATIA
 • 6. MIA VRANJEŠ - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 7. TONI URSIĆ - PF - Stariji kadeti -47
 • CROATIA
 • 8. TONI URSIĆ - PF - Stariji kadeti -52

MOSLAVAC

  CROATIA
 • 1. ANA NIKOLIĆ - PF - Starije kadetkinje -50
 • CROATIA
 • 2. ANA NIKOLIĆ - PF - Starije kadetkinje -46
 • CROATIA
 • 3. ANTE CVITANOVIĆ - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 4. ARIJANA MILETIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -42
 • CROATIA
 • 5. IVAN PAVAO NIKOLIĆ - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 6. KATARINA KATANIĆ - PF - Djevojčice početnice +32
 • CROATIA
 • 7. LANA NOHA - PF - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 8. LEO MIŠČANČUK - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 9. MARTA CVITANOVIĆ - PF - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 10. MIHAELA KATANIĆ - PF - Djevojčice početnice -32
 • CROATIA
 • 11. MIHAELA MIŠKOVIĆ - PF - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 12. MISLAV JAIĆ - PF - Juniori -74
 • CROATIA
 • 13. NOA MIŠČANČUK - PF - Mlađi kadeti +47
 • CROATIA
 • 14. RAFAELA MIŠKOVIĆ - PF - Djevojčice početnice +32

NINJA

  CROATIA
 • 1. GABRIJEL LATIN - PF - Stariji kadeti -42
 • CROATIA
 • 2. GABRIJEL LATIN - PF - Stariji kadeti -47
 • CROATIA
 • 3. JELENA JURINEC - PF - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 4. JULIAN VUKIĆ - PF - Mlađi kadeti -28
 • CROATIA
 • 5. LADA VUKIĆ - PF - Djevojčice početnice -32
 • CROATIA
 • 6. LEONA BARTOLIN - PF - Juniorke -55
 • CROATIA
 • 7. LEONA BARTOLIN - PF - Juniorke -60
 • CROATIA
 • 8. NIKOLA VUKIĆ - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 9. VERENA DAGMAR REISTER - PF - Juniorke -60

OMEGA

  CROATIA
 • 1. FILIP MIGLES - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 2. JAKOV IVIĆ - PF - Dječaci početnici -25
 • CROATIA
 • 3. LENNY BALAŽIĆ - PF - Dječaci početnici -25
 • CROATIA
 • 4. MATIJA JUZVIŠEN - PF - Stariji kadeti -47

PALESTRA

  CROATIA
 • 1. IVAN KRUNEŠ - PF - Mlađi kadeti +47
 • CROATIA
 • 2. KARLO VUNDAĆ - PF - Mlađi kadeti -47
 • CROATIA
 • 3. MARKO KUTIJA - PF - Mlađi kadeti -47

PLANET SPORT

  CROATIA
 • 1. BORNA ŠARIĆ - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 2. DAVID VRETENAR - PF - Mlađi kadeti -42
 • CROATIA
 • 3. DAVID VRETENAR - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 4. IVAN UDOVIĆ - PF - Juniori -57
 • CROATIA
 • 5. LUKA GRABAR - PF - Dječaci -32
 • CROATIA
 • 6. LUKA GRABAR - PF - Dječaci +32
 • CROATIA
 • 7. MICHAEL STENTA - PF - Juniori -74
 • CROATIA
 • 8. NIKO STOJKOVSKI - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 9. NIKO STOJKOVSKI - PF - Mlađi kadeti -32
 • CROATIA
 • 10. NOA JAKLIN - PF - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 11. SANDI STENTA - PF - Juniori -57
 • CROATIA
 • 12. TIN PETRIĆ - PF - Mlađi kadeti -37
 • CROATIA
 • 13. VITO LAZARIĆ - PF - Dječaci +32

PTUJ

  SLOVENIA
 • 1. DORIS ŠULEK - PF - Starije kadetkinje -50
 • SLOVENIA
 • 2. DORIS ŠULEK - PF - Starije kadetkinje -55
 • SLOVENIA
 • 3. TAJA ŠIBILA - PF - Mlađe kadetkinje +47
 • SLOVENIA
 • 4. TILEN REPINA - PF - Juniori -89

TEAM BUZA

  CROATIA
 • 1. JULIANNA JOVANA BUZA - PF - Djevojčice početnice -32

TIGAR, Karlovac

  CROATIA
 • 1. ANAMARIJA ČURČINAC - PF - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 2. BORNA LOVRIĆ - PF - Dječaci početnici +32
 • CROATIA
 • 3. IVA VRBANIĆ - PF - Djevojčice početnice -32
 • CROATIA
 • 4. IVANO ANZIĆ - PF - Dječaci početnici -32
 • CROATIA
 • 5. LEONARDA VRBANIĆ - PF - Starije kadetkinje +65
 • CROATIA
 • 6. MARGARETA MUŠNJAK - PF - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 7. NIKO VRBANIĆ - PF - Dječaci početnici -25

VELEBIT

  CROATIA
 • 1. MATEA DOŠEN - PF - Mlađe kadetkinje -28
 • CROATIA
 • 2. OSKAR BRZOJA - PF - Mlađi kadeti -32
Light contact (43)

ARMUS

  CROATIA
 • 1. ANNABELLE TOMIĆ ŠAFRANKO - LC - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 2. MICHELL IVIĆ - LC - MlađI kadetI +47
 • CROATIA
 • 3. MIGUEL IVIĆ - LC - MlađI kadetI -42
 • CROATIA
 • 4. SEMIR SMAJLOVIĆ - LC - Stariji kadeti -52

BEREMEND SPORT KFT

  HUNGARY
 • 1. BÁBA PÉTER - LC - MlađI kadetI +47
 • HUNGARY
 • 2. HADRA BIBORKA - LC - Mlađe kadetkinje -47

Borac

  CROATIA
 • 1. TEA ŠOLIĆ - LC - Seniorke -60

BUDOKAI LABIN

  CROATIA
 • 1. VICTORIA PEKAS - LC - Starije kadetkinje -55

DRAGON&SOKOL

  CROATIA
 • 1. ALEKSANDAR UZELAC - LC - MlađI kadetI -32

GLINA

  CROATIA
 • 1. PETRA ŽMIRIĆ - LC - Starije kadetkinje +65
 • CROATIA
 • 2. PETRA ŽMIRIĆ - LC - Starije kadetkinje -60

IMPACT

  CROATIA
 • 1. JOSIP KRAMARIĆ - LC - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 2. LEONARDO PASKA - LC - Juniori -84
 • CROATIA
 • 3. NEVA ŽAČEK - LC - Mlađe kadetkinje -47

IVANIĆ GRAD

  CROATIA
 • 1. LEONA RAVLIĆ - LC - Mlađe kadetkinje -47
 • CROATIA
 • 2. PATRIK PRESEČAN - LC - MlađI kadetI -32

JASTREB

  CROATIA
 • 1. LOVRO ŽAMARIJA - LC - Seniori -89
 • CROATIA
 • 2. MARTIN GRUBIŠA - LC - MlađI kadetI +47
 • CROATIA
 • 3. PAOLA MATIĆ - LC - Starije kadetkinje +65

KUTINA

  CROATIA
 • 1. TARA GAĆEŠA - LC - Starije kadetkinje -60
 • CROATIA
 • 2. UNA MARAVIĆ - LC - Seniorke -60

MAWASHI

  CROATIA
 • 1. DAVID JOZIPOVIĆ - LC - Juniori -79
 • CROATIA
 • 2. DAVID JOZIPOVIĆ - LC - Juniori -84
 • CROATIA
 • 3. DAVID JOZIPOVIĆ - LC - Seniori -84
 • CROATIA
 • 4. DINO BOGDANOVIĆ - LC - Seniori -84
 • CROATIA
 • 5. DINO BOGDANOVIĆ - LC - Seniori -89
 • CROATIA
 • 6. MATEJ SVAGUŠA - LC - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 7. MATEJ SVAGUŠA - LC - Juniori -79
 • CROATIA
 • 8. MATEJ SVAGUŠA - LC - Juniori -84

MOSLAVAC

  CROATIA
 • 1. DAMJAN TUTIĆ - LC - Juniori -69
 • CROATIA
 • 2. IVAN PAVAO NIKOLIĆ - LC - Stariji kadeti -52
 • CROATIA
 • 3. LANA NOHA - LC - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 4. MATEO ĐUDARIĆ - LC - Seniori -89
 • CROATIA
 • 5. MISLAV JAIĆ - LC - Juniori -79
 • CROATIA
 • 6. PATRIK JELAŠ - LC - Juniori -63

NINJA

  CROATIA
 • 1. LEONA BARTOLIN - LC - Juniorke -60
 • CROATIA
 • 2. VERENA DAGMAR REISTER - LC - Juniorke -60

OMEGA

  CROATIA
 • 1. FILIP MIGLES - LC - MlađI kadetI -42
 • CROATIA
 • 2. NOA REPIĆ - LC - Juniori -63
 • CROATIA
 • 3. STJEPAN ANDRIĆ - LC - Stariji kadeti +69

PLANET SPORT

  CROATIA
 • 1. MICHAEL STENTA - LC - Juniori -69
 • CROATIA
 • 2. NOA JAKLIN - LC - Stariji kadeti -52

PTUJ

  SLOVENIA
 • 1. TILEN REPINA - LC - Juniori -84
Kick light (68)

ARMUS

  CROATIA
 • 1. ANITA ŽILIĆ - KL - Seniorke +70
 • CROATIA
 • 2. ANNABELLE TOMIĆ ŠAFRANKO - KL - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 3. ANTE UREMOVIĆ - KL - Seniori -84
 • CROATIA
 • 4. BRUNO MAZUL - KL - Seniori -79
 • CROATIA
 • 5. MARKO MLINARIĆ - KL - Juniori -74
 • CROATIA
 • 6. MICHELL IVIĆ - KL - MlađI kadetI +47
 • CROATIA
 • 7. MIGUEL IVIĆ - KL - MlađI kadetI -37
 • CROATIA
 • 8. SEMIR SMAJLOVIĆ - KL - Stariji kadeti -52

BLITZ

  CROATIA
 • 1. KARLO KEDVEŠ - KL - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 2. LUKA MATIJAŠEVIĆ - KL - Seniori -84
 • CROATIA
 • 3. SANDRO NIKOLIĆ - KL - Juniori -94

Borac

  CROATIA
 • 1. TEA ŠOLIĆ - KL - Seniorke -60

BUDOKAI LABIN

  CROATIA
 • 1. ANA KRUNEŠ - KL - Mlađe kadetkinje -32
 • CROATIA
 • 2. IVANA KRUNEŠ - KL - Mlađe kadetkinje -32

CROATIA

  CROATIA
 • 1. BRIGITA ŽAMARIJA - KL - Seniorke +70
 • CROATIA
 • 2. MARTIN LIPOŠĆAK - KL - Seniori -69

DOMSA

  CROATIA
 • 1. ROKO POZAIĆ - KL - Stariji kadeti -69
 • CROATIA
 • 2. SANDRO BAJZA KOBEŠĆAK - KL - Stariji kadeti -69

DRAGON&SOKOL

  CROATIA
 • 1. ALEKSANDAR UZELAC - KL - MlađI kadetI -32
 • CROATIA
 • 2. ALEKSANDAR UZELAC - KL - MlađI kadetI -37

GLINA

  CROATIA
 • 1. BORNA KLOBUČAR - KL - Stariji kadeti -57
 • CROATIA
 • 2. LUCIJAN IVANOVIĆ - KL - Stariji kadeti -52

IMPACT

  CROATIA
 • 1. ANĐELINA PRATLJAČIĆ - KL - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 2. BORNA PEPIĆ - KL - Juniori -69
 • CROATIA
 • 3. DORIA ŽAČEK - KL - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 4. EMILI BARIČEVIĆ - KL - Starije kadetkinje -50
 • CROATIA
 • 5. ESTER BARIČEVIĆ - KL - Mlađe kadetkinje +47
 • CROATIA
 • 6. FILIP ČIČEK - KL - Juniori -74
 • CROATIA
 • 7. JAKOV PALIJAN - KL - MlađI kadetI -47
 • CROATIA
 • 8. JOSIP ŽAGAR - KL - Seniori -79
 • CROATIA
 • 9. LEONARDO PASKA - KL - Juniori -84
 • CROATIA
 • 10. NOA PLEMENITI - KL - Juniori -63
 • CROATIA
 • 11. PETAR VANEK - KL - Juniori -79

JASTREB

  CROATIA
 • 1. FABIJAN ŠIRANOVIĆ - KL - Juniori -94

KBK Kula

  CROATIA
 • 1. GABRIELA PAVLINUŠIĆ - KL - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 2. MATEJ LACO - KL - Stariji kadeti -57

KBV DOMŽALE

  SLOVENIA
 • 1. ŽANA HRIBAR - KL - Starije kadetkinje +65

KOBRA, Bjelovar

  CROATIA
 • 1. ERIC SANTO - KL - Juniori -74

KUTINA

  CROATIA
 • 1. ANĐELINA FILIPOVIĆ - KL - Starije kadetkinje -55
 • CROATIA
 • 2. ROKO NERLOVIĆ - KL - Stariji kadeti -57
 • CROATIA
 • 3. UNA MARAVIĆ - KL - Seniorke -60

LEON GYM

  CROATIA
 • 1. BRUNO AUGUŠTIN - KL - Juniori -63
 • CROATIA
 • 2. FILIP MIHALJ - KL - Juniori -69
 • CROATIA
 • 3. JOSIP KUPINA - KL - Stariji kadeti -63
 • CROATIA
 • 4. STJEPAN POTOČKI - KL - Juniori -84

MAWASHI

  CROATIA
 • 1. DAVID JOZIPOVIĆ - KL - Juniori -79
 • CROATIA
 • 2. DAVID JOZIPOVIĆ - KL - Juniori -84
 • CROATIA
 • 3. DAVID JOZIPOVIĆ - KL - Seniori -79
 • CROATIA
 • 4. DINO BOGDANOVIĆ - KL - Seniori -84
 • CROATIA
 • 5. MATEJ SVAGUŠA - KL - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 6. MATEJ SVAGUŠA - KL - Juniori -79
 • CROATIA
 • 7. MATEJ SVAGUŠA - KL - Juniori -84
 • CROATIA
 • 8. TONI URSIĆ - KL - Stariji kadeti -47

MEGA CENTAR

  CROATIA
 • 1. FILIP IVANUŠEC - KL - Seniori -79
 • CROATIA
 • 2. MATIJA BRCKOVIĆ - KL - Seniori -69
 • CROATIA
 • 3. PAOLA ŽIVKO - KL - Starije kadetkinje -50

PALESTRA

  CROATIA
 • 1. IVAN ZELIĆ - KL - Juniori -79
 • CROATIA
 • 2. MARKO KUTIJA - KL - MlađI kadetI -47

PIT BULL, Split

  CROATIA
 • 1. ANTONIO VEČENAJ - KL - Stariji kadeti -63
 • CROATIA
 • 2. DAVID SIMIĆ - KL - Stariji kadeti -69
 • CROATIA
 • 3. IVAN ĆUBIĆ - KL - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 4. JOSIP ORLOVIĆ - KL - Stariji kadeti -47
 • CROATIA
 • 5. MATEJ ŠIMOVIĆ - KL - MlađI kadetI +47
 • CROATIA
 • 6. NEVIO ADILI - KL - Stariji kadeti +69
 • CROATIA
 • 7. NIKOL ŠIMOVIĆ - KL - Mlađe kadetkinje +47

SVETI JURE, Gata

  CROATIA
 • 1. IVO VULETIĆ - KL - Juniori -94
 • CROATIA
 • 2. ROKO BUŠKAIN - KL - Juniori -69

TIGAR, Karlovac

  CROATIA
 • 1. DOMAGOJ MLINARIĆ - KL - Stariji kadeti -57
Low kick (26)

ARMUS

  CROATIA
 • 1. NICOLA PITTARELLO - LK - Seniori -81
 • CROATIA
 • 2. NIKOLA JOSIPOVIĆ - LK - Seniori -63,5
 • CROATIA
 • 3. SARA ŠPOLJAR - LK - Seniorke -65

BLITZ

  CROATIA
 • 1. MATEJ VUKOVIĆ - LK - Juniori -63,5

Borac

  CROATIA
 • 1. DINKO ILIČIĆ - LK - Juniori -63,5

DOMSA

  CROATIA
 • 1. LJUBO ALEXANDAR DRAGOVIĆ - LK - Juniori -81
 • CROATIA
 • 2. PATRIK KLARIĆ - LK - Seniori -81

KBK Murska Sobota

  SLOVENIA
 • 1. DENIS ČERVEK - LK - Seniori -81
 • SLOVENIA
 • 2. TILEN DŽAFIČ - LK - Seniori -63,5

KOBRA, Bjelovar

  CROATIA
 • 1. TEO RAČAN - LK - Juniori -63,5

LEON GYM

  CROATIA
 • 1. ANTONIO BARBIĆ - LK - Seniori -81
 • CROATIA
 • 2. ERIN BAKRAN - LK - Juniorke -56
 • CROATIA
 • 3. FILIP BATUR - LK - Seniori -81
 • CROATIA
 • 4. FRANKA VOLAREVIĆ - LK - Seniorke -65
 • CROATIA
 • 5. IVAN ŠUŠNJA - LK - Juniori -81
 • CROATIA
 • 6. JURAJ ČAČIJA - LK - Seniori -63,5
 • CROATIA
 • 7. KRISTIAN NEVISTIĆ - LK - Seniori -75
 • CROATIA
 • 8. KRISTIJAN VRBAT - LK - Seniori -63,5
 • CROATIA
 • 9. STJEPAN BRČIĆ - LK - Seniori -63,5
 • CROATIA
 • 10. ŠIMUN DAMJANOVIĆ - LK - Seniori -67
 • CROATIA
 • 11. TARA CRNČIĆ - LK - Juniorke -56
 • CROATIA
 • 12. TIN JELINEK - LK - Seniori -75

PALESTRA

  CROATIA
 • 1. IVAN ZELIĆ - LK - Juniori -81

PIT BULL, Split

  CROATIA
 • 1. BLAŽ IVKOVIĆ - LK - Seniori -81

SPARTAN GYM

  CROATIA
 • 1. MATEO TURČIĆ - LK - Seniori -67

ŠKORPION

  CROATIA
 • 1. KARMEN BERTIĆ - LK - Seniorke -65