Odabrano natjecanje: 22. Kutina Open 2021.

NAČIN PRIKAZA
 
Point fighting (18)

PF - Dječaci početnici -19

PF - Dječaci početnici -22

PF - Dječaci početnici -25

PF - Dječaci početnici -28

PF - Dječaci početnici -32

PF - Dječaci početnici +32

  CROATIA
 • 1. GORAN MOCONJA - KUTINA

PF - Djevojčice početnice -19

PF - Djevojčice početnice -22

  CROATIA
 • 1. ARIJELA MARKOVIĆ - KUTINA

PF - Djevojčice početnice -25

  CROATIA
 • 1. MIA IVIĆ - ARMUS

PF - Djevojčice početnice -28

PF - Djevojčice početnice -32

  CROATIA
 • 1. EMA HARMICAR - KUTINA
 • CROATIA
 • 2. JULIANNA JOVANA BUZA - TEAM BUZA
 • CROATIA
 • 3. TESSA KAČMARČIK - KUTINA

PF - Djevojčice početnice +32

PF - Dječaci -19

PF - Dječaci -22

PF - Dječaci -25

  CROATIA
 • 1. BORNA BURMUDŽIJA - KUTINA

PF - Dječaci -28

PF - Dječaci -32

PF - Dječaci +32

PF - Djevojčice -19

PF - Djevojčice -22

PF - Djevojčice -25

PF - Djevojčice -28

PF - Djevojčice -32

PF - Djevojčice +32

  CROATIA
 • 1. MIA MIKŠA - KUTINA

PF - Mlađi kadeti -28

PF - Mlađi kadeti -32

  CROATIA
 • 1. FRAN TURK - KUTINA

PF - Mlađi kadeti -37

PF - Mlađi kadeti -42

  CROATIA
 • 1. KARLO LONČAREVIĆ - KUTINA

PF - Mlađi kadeti -47

PF - Mlađi kadeti +47

PF - Mlađe kadetkinje -28

PF - Mlađe kadetkinje -32

  CROATIA
 • 1. TENA KAČMARČIK - KUTINA

PF - Mlađe kadetkinje -37

  CROATIA
 • 1. RENATA HOŠKO - KUTINA

PF - Mlađe kadetkinje -42

  CROATIA
 • 1. INGA ŠTAJCER - KUTINA

PF - Mlađe kadetkinje -47

  CROATIA
 • 1. LEONA ŠAMEC - KUTINA

PF - Mlađe kadetkinje +47

PF - Stariji kadeti -32

PF - Stariji kadeti -37

PF - Stariji kadeti -42

PF - Stariji kadeti -47

PF - Stariji kadeti -52

PF - Stariji kadeti -57

  CROATIA
 • 1. VANJA BURMUDŽIJA - KUTINA

PF - Stariji kadeti -63

PF - Stariji kadeti -69

PF - Stariji kadeti +69

PF - Starije kadetkinje -42

  CROATIA
 • 1. SARA FILIPOVIĆ - KUTINA

PF - Starije kadetkinje -46

PF - Starije kadetkinje -50

  CROATIA
 • 1. ANĐELINA FILIPOVIĆ - KUTINA

PF - Starije kadetkinje -55

PF - Starije kadetkinje -60

PF - Starije kadetkinje -65

PF - Starije kadetkinje +65

PF - Juniori -57

PF - Juniori -63

PF - Juniori -69

PF - Juniori -74

PF - Juniori -79

PF - Juniori -84

PF - Juniori -89

PF - Juniori -94

PF - Juniori +94

PF - Juniorke -50

PF - Juniorke -55

PF - Juniorke -60

PF - Juniorke -65

PF - Juniorke -70

PF - Juniorke +70

PF - Seniori -57

PF - Seniori -63

PF - Seniori -69

PF - Seniori -74

PF - Seniori -79

PF - Seniori -84

PF - Seniori -89

PF - Seniori -94

PF - Seniori +94

PF - Seniorke -50

PF - Seniorke -55

PF - Seniorke -60

  CROATIA
 • 1. TEA ŠOLIĆ - Borac Požega

PF - Seniorke -65

PF - Seniorke -70

PF - Seniorke +70

Light contact (2)

LC - MlađI kadetI -28

LC - MlađI kadetI -32

LC - MlađI kadetI -37

LC - MlađI kadetI -42

LC - MlađI kadetI -47

LC - MlađI kadetI +47

LC - Mlađe kadetkinje -28

LC - Mlađe kadetkinje -32

LC - Mlađe kadetkinje -37

LC - Mlađe kadetkinje -42

LC - Mlađe kadetkinje -47

LC - Mlađe kadetkinje +47

LC - Stariji kadeti -32

LC - Stariji kadeti -37

LC - Stariji kadeti -42

LC - Stariji kadeti -47

LC - Stariji kadeti -52

LC - Stariji kadeti -57

  CROATIA
 • 1. VANJA BURMUDŽIJA - KUTINA

LC - Stariji kadeti -63

LC - Stariji kadeti -69

LC - Stariji kadeti +69

LC - Starije kadetkinje -42

LC - Starije kadetkinje -46

LC - Starije kadetkinje -50

LC - Starije kadetkinje -55

LC - Starije kadetkinje -60

LC - Starije kadetkinje -65

LC - Starije kadetkinje +65

LC - Juniori -57

LC - Juniori -63

LC - Juniori -69

LC - Juniori -74

LC - Juniori -79

LC - Juniori -84

LC - Juniori -89

LC - Juniori -94

LC - Juniori +94

LC - Juniorke -50

LC - Juniorke -55

LC - Juniorke -60

LC - Juniorke -65

LC - Juniorke -70

LC - Juniorke +70

LC - Seniori -57

LC - Seniori -63

LC - Seniori -69

LC - Seniori -74

LC - Seniori -79

LC - Seniori -84

LC - Seniori -89

LC - Seniori -94

LC - Seniori +94

LC - Seniorke -50

LC - Seniorke -55

LC - Seniorke -60

  CROATIA
 • 1. UNA MARAVIĆ - KUTINA

LC - Seniorke -65

LC - Seniorke -70

LC - Seniorke +70

Kick light (10)

KL - MlađI kadetI -28

KL - MlađI kadetI -32

KL - MlađI kadetI -37

  CROATIA
 • 1. MIGUEL IVIĆ - ARMUS

KL - MlađI kadetI -42

KL - MlađI kadetI -47

KL - MlađI kadetI +47

  CROATIA
 • 1. MICHELL IVIĆ - ARMUS

KL - Mlađe kadetkinje -28

KL - Mlađe kadetkinje -32

KL - Mlađe kadetkinje -37

KL - Mlađe kadetkinje -42

KL - Mlađe kadetkinje -47

  CROATIA
 • 1. ANNABELLE TOMIĆ ŠAFRANKO - ARMUS

KL - Mlađe kadetkinje +47

KL - Stariji kadeti -32

KL - Stariji kadeti -37

KL - Stariji kadeti -42

KL - Stariji kadeti -47

  CROATIA
 • 1. SEMIR SMAJLOVIĆ - ARMUS

KL - Stariji kadeti -52

KL - Stariji kadeti -57

  CROATIA
 • 1. ROKO NERLOVIĆ - KUTINA

KL - Stariji kadeti -63

KL - Stariji kadeti -69

KL - Stariji kadeti +69

KL - Starije kadetkinje -42

KL - Starije kadetkinje -46

KL - Starije kadetkinje -50

KL - Starije kadetkinje -55

KL - Starije kadetkinje -60

  CROATIA
 • 1. TARA GAĆEŠA - KUTINA

KL - Starije kadetkinje -65

KL - Starije kadetkinje +65

KL - Juniori -57

KL - Juniori -63

KL - Juniori -69

KL - Juniori -74

  CROATIA
 • 1. MARKO MLINARIĆ - ARMUS

KL - Juniori -79

KL - Juniori -84

KL - Juniori -89

KL - Juniori -94

KL - Juniori +94

KL - Juniorke -50

KL - Juniorke -55

KL - Juniorke -60

KL - Juniorke -65

KL - Juniorke -70

KL - Juniorke +70

KL - Seniori -57

KL - Seniori -63

KL - Seniori -69

KL - Seniori -74

  CROATIA
 • 1. BRUNO MAZUL - ARMUS

KL - Seniori -79

KL - Seniori -84

  CROATIA
 • 1. ANTE UREMOVIĆ - ARMUS

KL - Seniori -89

KL - Seniori -94

KL - Seniori +94

KL - Seniorke -50

KL - Seniorke -55

KL - Seniorke -60

  CROATIA
 • 1. UNA MARAVIĆ - KUTINA

KL - Seniorke -65

KL - Seniorke -70

KL - Seniorke +70

Low kick (6)

LK - Juniors (male) -51

LK - Juniors (male) -54

LK - Juniori -57

LK - Juniori -60

LK - Juniori -63,5

  CROATIA
 • 1. DINKO ILIČIĆ - Borac Požega

LK - Juniori -67

LK - Juniori -71

LK - Juniori -75

LK - Juniori -81

LK - Juniori -86

LK - Juniori -91

LK - Juniori +91

LK - Juniorke -48

LK - Juniorke -52

LK - Juniorke -56

LK - Juniorke -60

LK - Juniorke -65

LK - Juniorke -70

LK - Juniorke +70

LK - Seniori -51

LK - Seniori -54

LK - Seniori -57

  CROATIA
 • 1. NIKOLA JOSIPOVIĆ - ARMUS

LK - Seniori -60

LK - Seniori -63,5

LK - Seniori -67

LK - Seniori -71

LK - Seniori -75

LK - Seniori -81

  CROATIA
 • 1. NICOLA PITTARELLO - ARMUS

LK - Seniori -86

LK - Seniori -91

LK - Seniori +91

LK - Seniorke -48

LK - Seniorke -52

  CROATIA
 • 1. ANAMARIJA ČVRK - KUTINA
 • SLOVENIA
 • 2. LINRONG SANG - Klub borilnih veščin Ljubljana - FCL

LK - Seniorke -56

LK - Seniorke -60

  CROATIA
 • 1. SARA ŠPOLJAR - ARMUS

LK - Seniorke -65

LK - Seniorke -70

LK - Seniorke +70